» حسین اکبری نماینده خراسان جنوبی
  • اگر روستا‌های خراسان خالی شد،برای امنیت باید پادگان بسازیم
  • عضو شورای شهرستان فردوس در خصوص تخلیه روستاهای خراسان جنوبی عنوان کرد: اگر روستاهای خراسان جنوبی خالی از سکنه شود، دولت مجبور خواهد شد، جای هر روستا یک پادگان برای حفاظت از مرزها بسازد. درجه محرومیت در این منطقه به علت خشکسالی؛ تکان‌دهنده بوده و روز به روز از جمعیت آن کاسته می‌شود. شعارسال: حسین […]