» 70درصد مدارس استان
  • استفاده از ادوات گرمایشی غیراستاندارد در مدارس ممنوع
  • مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان‌جنوبی گفت: هیچ یک از مدیران مدارس مجاز به استفاده از سایر ادوات گرمایشی برای گرم ساختن مدارس نبوده و در صورت استفاده از سیستم‌های فاقد استاندارد مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. شعارسال:مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان‌جنوبی گفت: هیچ یک از مدیران مدارس مجاز به استفاده از […]