» مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی
  • افتتاح‌ فاز نخست مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی بیرجند
  • نخست مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی بیرجند افتتاح و قرارداد راه اندازی این مرکز اردیبهشت ماه سال گذشته با حمایت معاونت علمی و فناوری امضاء شد و امروز با پایان کار تجهیز این مرکز فعالیت خود را آغاز می‌کند. فاز نخست این مرکز در فضای ۶۰۰ متر مربع با استقرار ۱۵ شرکت دانش بنیان و استارتاپی راه اندازی می‌شود. از ویژگی‌های این مرکز استقرار آن در فضای آموزشی و پیوستگی‌اش با دانشگاه است. پس ارتباط و تعامل دانشجویان و اساتید با کسب و کارها رونق می‌گیرد و به نوعی حرکت به سوی دانشگاه‌های نسل سومی و نوآور را شتاب می‌دهد.