» مرکز رشد باقرالعلوم(ع)
  • خودروی کارتینگ بومی رونمایی شد
  • نخستین خودروی کارتینگ بومی ساخته‌شده توسط دانشجویان عضو مرکز رشد باقرالعلوم(ع) خراسان شمالی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد رونمایی شد.