» مرز افغانستان
  • صادرات از خراسان جنوبی به افغانستان کاهش یافت
  • بیرجند – ایرنا – رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی گفت: صادرات از خراسان جنوبی به کشور افغانستان در سال گذشته ۱۳ درصد کاهش یافت.
  • هیاهوی فقر در بین مردمی که تنها ۲۰ دقیقه در روز آب دارند
  • شعار سال: تا مرز فاصله زیادی دارند، یکی می‌گوید از طریق زمینی ۵۰ کیلومتر و از طریق هوایی ۳۰ کیلومتر با مرز افغانستان فاصله داریم و همان طور که از همه چی به دور و به مرز نزدیک هستیم از امکانات هم فاصله زیادی داریم. “شنیدن کی بود مانند دیدن”، شنیدن یا خواندن فقر و […]