» مردم نهاد
  • سازمان های مردم نهاد نماد مشارکت است
  • بیرجند – ایرنا – مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی گفت: سازمان های مردم نهاد، نماد مشارکت است و بانوان در این سازمان ها نقش عمده را ایفا می کنند.