» مردم شناسی
  • برداشت عناب در خراسان جنوبی
  • سطح کشت عناب در خراسان جنوبی ۳۶۰۰ هکتار است که از این سطح ۲۰۰ هکتار دیم و بقیه کاشت آبی است.
  • مردم‌ شناسی؛ علم بررسی فرهنگ‌ها در تغییرات زمان
  • کارشناس مردم شناسی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان‌ جنوبی با اشاره به اینکه مردم ‌شناسی، علم بررسی فرهنگ‌هاست، گفت: با توجه به تبادلات فرهنگی و اقتصادی نیاز است که انسان‌ها از آداب و رسوم همدیگر با خبر باشند و برهمین اساس علم مردم‌شناسی ضرورت پیدا می‌کند.